Liefde voor je omgeving is liefde voor schoonheid. Als je die schoonheid goed voelt dan voel je ook harmonie van alles.

Vanuit deze harmonie werk ik en maak ik een  zoektocht naar de ziel. De fantasie wordt dan geactiveerd en dat is meteen voedsel voor de ziel  zodat de problemen tussen alle culturen en nationaliteiten verdwijnen en alleen het schoonheidsgevoel overblijft.

LIEFDE IS DE ENIGE UNIVERSELE TAAL DIE  ALLE MENSEN VERENIGT.

Door religie, politiek en economie is heel veel van de vrijheid die liefde schept, verloren gegaan. Door dit verval van harmonie in het leven van alledag, een verlies van visie, is men meer gericht op het uiterlijke en egoïstischer ingesteld. Deze maatschappelijke omstandigheid heeft een directe invloed op mijn leven & werk. Door mij een duidelijk beeld van de discrepanties van de moderne egocentrische maatschappij te vormen wordt het voor mij mogelijk aan dit beeld een boodschap te sturen.

Mijn schilderijen zijn een liefdesbrief aan deze verarmde en ontwrichte hedendaagse maatschappij, omdat de liefde de enige universele taal is die een ieder zo zonder woorden, ook visueel kan begrijpen.

Ik werk spontaan vanuit het onderbewuste, maar behoud desondanks aandacht voor de techniek. Naast het thema van de liefde dat ik eenvoudig verbeeld d.m.v. een paar geliefden, richt ik mij op de techniek, die de achtergrond vormt van mijn werk.

Ik gebruik verschillende lagen in mijn werk en poog al doende de harmonie tussen vorm en kleur te bewerkstelligen. Ik maak gebruik van Oriëntale symbolen geïnspireerd door de filosofie van Zarathoestra, de grondlegger van het Sofisme: de filosofie van een gelukkige mensheid; vrede en liefde.

De figuren zijn beeldvullend op het doek geplaatst, en face en op de voorgrond, om zo direct contact te leggen met de ziel van de beschouwer. Het is natuurlijk niet de enige functie van kleur om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende dingen, kleur heeft tegelijkertijd invloed op onze psychologische hoedanigheid. De reactie op deze invloed van kleur heeft een merkbaar effect op het dagelijks leven van een ieder. Ik kies voor een kleur per schilderij, omdat iedereen een lievelingskleur heeft, deze kleur symboliseert m.i. hun gevoel voor liefde. Op deze manier zijn zo alle kleuren een symbool van de liefde geworden.